ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ:
10:00 – 15:00
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ:
10:00 – 15:00
ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00